Motywy literackie: śmierć

Tekst: Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

  • Bożena Popiołek, Pompa funebris w staropolskich relacjach pogrzebowych, dostępny w internecie: https://www.wilanow-palac.pl/pompa_funebris_w_staropolskich_relacjach_pogrzebowych.html.
  • Katafias Stanisław, Jednostka ludzka wobec śmierci i umierania. Niektóre filozoficzno-etyczne problemy tanatologii, 1982.
  • Homer, Iliada, tłum. F. K. Dmochowski, Kraków 1930.
  • Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, 1989.
  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
  • Pieśń o Rolandzie, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1932.
  • Naborowski Daniel, Krótkość żywota, [w:] tegoż, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961.
  • Morsztyn Jan Andrzej, Do trupa, [w:] Poezja polskiego baroku, 2012.
  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
  • Białoszewski Miron, Wywiad.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida