Motywy literackie: śmierć

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

 • Źródło: Bożena Popiołek, Pompa funebris w staropolskich relacjach pogrzebowych, dostępny w internecie: https://www.wilanow-palac.pl/pompa_funebris_w_staropolskich_relacjach_pogrzebowych.html.
 • Źródło: Stanisław Katafias, Jednostka ludzka wobec śmierci i umierania. Niektóre filozoficzno-etyczne problemy tanatologii, 1982, s. 67–68.
 • Źródło: Homer, Iliada, tłum. F. K. Dmochowski, Kraków 1930.
 • Źródło: Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, 1989, s. 233.
 • Źródło: Stanisław Katafias, Jednostka ludzka wobec śmierci i umierania. Niektóre filozoficzno-etyczne problemy tanatologii, 1982, s. 67–72.
 • Źródło: Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
 • Źródło: Pieśń o Rolandzie, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1932.
 • Źródło: Daniel Naborowski, Krótkość żywota, [w:] tegoż, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa, [w:] Poezja polskiego baroku, 2012.
 • Źródło: Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
 • Źródło: Miron Białoszewski, Wywiad.