Myśl Immanuela Kanta: część 9. Recepcja i dyskusja

Tekst: Tomasz Mazur i zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Dracz, Praca nad rolą Fryderyka w „Immanuelu Kancie” Thomasa Bernarda w reżyserii Krystiana Lupy, Wrocław 2003. Cytat za: https://www.dbc.wroc.pl/Content/1920/PDF/K_Dracz_doktorat.pdf.
  • Źródło: Alicja Głutkowska-Polniak, Wyobraźnia. Sztuka i design, Katowice 2012, s. 19.
  • Źródło: Fiodor Dostojewski, Biesy. Powieść w trzech częściach, tłum. Z. Podgórzec, T. Zagórski, Londyn 1992, s. 382.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Szkielet jaszczura, [w:] Wszelki wypadek, 1972.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida