Na przekór obłędowi dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle. Polemika z oświeceniowym optymizmem – Wolter, Kandyd, czyli optymizm

Bibliografia:

  • Źródło: Bronisław Baczko, Wolter: zło i ład natury, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1974, t. 20, s. 21.
  • Źródło: Zdzisław Libera, Oświecenie, Warszawa 1974, s. 291.
  • Źródło: Wolter, Kandyd, czyli optymizm, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1974, s. 12.
  • Źródło: Wolter, Kandyd, czyli optymizm, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1974, s. 36.
  • Źródło: Wolter, Kandyd, czyli optymizm, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1974, s. 84.
  • Źródło: Wolter, Poemat o trzęsieniu ziemi w Lizbonie. Cytat za: Bronisław Baczko, Wolter: zło i ład natury, ,,Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1974, t. 20, s. 23.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida