Na szachownicy życia

Tekst: Izabela Magdziarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Michel Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, tłum. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006, s. 305–308.
  • Źródło: Michel Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, tłum. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006, s. 314–315.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Szachy, [w:] Jana Kochanowskiego Dzieła polskie, t. 1, Warszawa 1919, s. 79.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Krzyś.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida