Narodziny potęgi. Podbój Italii i armia rzymska

Autor: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Obóz rzymski według Polibiusza, [w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność, Kraków 1999, s. 237–238.
 • Źródło: Polibiusz (ok. 200‑ok. 118 p.n.e.), t. 2, oprac. S. Hammer, tłum. S. Hammer, Wrocław 1957, s. 218–219.
 • Źródło: Marek Tuliusz Cyceron, Mowa w obronie Balbusa, rozdz. 13. Cytat za: S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność. Teksty źródłowe i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 200.
 • Źródło: Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. K. Kumaniecki, ks. I, rozdz. 98–99.
 • Źródło: Plutarch, Kamillus, [w:] tegoż, Żywoty równoległe, tłum. K. Korus, rozdz. 5, ustępy 1–6.
 • Źródło: Mary Beard, SPQR. Historia starożytnego Rzymu, tłum. N. Radomski, Poznań 2016, s. 142.
 • Źródło: Kurier Warszawski, t. 314, Warszawa 1918, s. 5.
 • Źródło: Czas, Warszawa 1918, s. 2.
 • Źródło: Kurier Warszawski, t. 312, Warszawa 1918, s. 5.
 • Źródło: Jędrzej Moraczewski, Przewrót w Polsce, cz. 1, Rządy ludowe, Kraków–Warszawa 1919.
 • Źródło: Stanisław Dzierzbicki, Pamiętnik z lat wojny 1915-1918, Warszawa 1983, s. 322.
 • Źródło: Karol Wędziagolski, Pamiętniki, Londyn 1972, s. 363–364.
 • Źródło: Depesza notyfikująca odrodzenie Polski, https://muzeumpilsudski.pl/depesza-notyfikujaca-odrodzenie-polski/.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida