Narodziny pozytywizmu

Tekst: Wojciech Ostrowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: August Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, tłum. W. Wojciechowska, s. 1.
  • Źródło: R. Carnap, Pseudoproblems In Philosophy. The Heteropsychological and the Realism Controversy, [w:] R. Carnap, Logical Strukturę of World & Pseudoproblems in Philosophy; cyt za: I. Trędota, M. Łazarz Trzy neopozytywistyczne koncepcje zdań protokolarnych, „Pisma Humanistyczne”, 5/2003, s. 42.
  • Źródło: Rudolf Carnap, Filozofia i składnia logiczna, tłum. A. Zabłudowski, 30.12.2019 r., dostępny w internecie: http://sady.up.krakow.pl/filnauk.carnap.filskllog.htm.
  • Źródło: Barbara Skarga, Wybór pism, [w:] August Comte, Comte, Warszawa 1977, s. 173–176.
  • Źródło: Rudolf Carnap, Filozofia i składnia logiczna, tłum. A. Zabłudowski, dostępny w internecie: http://sady.up.krakow.pl/filnauk.carnap.filskllog.htm [dostęp 30.12.2019 r.].
  • Źródło: August Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, tłum. W. Wojciechowska, s. 1.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida