Nastroje społeczno‑polityczne w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Tekst: Anna Dargiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Norman Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 2006, s. 869.
  • Źródło: Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1937, s. 333.
  • Źródło: Melchior Wańkowicz, Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym, WARSZAWA 2012, s. 313–315.
  • Źródło: Słowo wstępne, „Skamander”, 1920, s. 3–4.
  • Źródło: Julian Tuwim, Bal w Operze.
  • Źródło: Julian Tuwim, Pogrzeb przezydenta.
  • Źródło: Kazimiera Iłłakowiczówna, Piosenka dla Tuwima.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida