Natura zwierciadłem boskiej harmonii świata, czyli o sztuce renesansu

Tekst: Małgorzata Konopińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Juliusz Kleiner, O trwałych i nietrwałych wartościach renesansu, „Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature” 1967, nr 23, s. 6–7.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida