Naturalizm w filmie na przykładzie Męskiej sprawy w reż. Sławomira Fabickiego

Tekst: Małgorzata Bazan, Marzenna Śliwka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Telefon, chemia i matematyka, wywiad Oli Salwy ze Sławomirem Fabickim, Warszawa 2014.
  • Źródło: Wypowiedź Sławomira Fabickiego. Cytat za: Culture.pl.
  • Źródło: Katarzyna Bielas, Dzieci nas wybiorą, „Gazeta Wyborcza. Magazyn”, nr 2002/12.
  • Źródło: Bolesław Prus, Lalka, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-pierwszy.html.
  • Źródło: Naturalizm, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992, s. 683–684.
  • Źródło: Naturalizm, [w:] Słownik terminów literackich, Wrocław 1988, s. 306–308.
  • Źródło: https://sjp.pwn.pl/sjp/meski;2482692.html.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida