Negatywne skutki trzęsień ziemi

tekst: Justyna Nowacka

opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bartosz Wieliński, Żniwo śmierci na Haiti tak straszne jak po tsunami, dostępny w internecie: http://wyborcza.pl/1,75399,7528152,Zniwo_smierci_na_Haiti_tak_straszne_jak_po_tsunami.html [dostęp 9.10.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida