Neoawangarda w poezji polskiej XXI wieku

Tekst: Marcin Podlaski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Rozdzielczość Chleba: niepowszedni nośnik kultury”, nr 1/2011.
  • Tytus Czyżewski, transcendentalne panopticum, [w:] Nuż w bżuhu. Jednodńuwka futurystuw: wydanie nadzwyczajne, Krakuw–Warszawa 1921.
  • Roman Bromboszcz, Luki, [w:] Awangarda jest rewolucyjna albo nie ma jej wcale, red. A. Sosnowski, J. Orska, Poznań 2019.
  • Rozdzielczość Chleba, dostępny w internecie: https://rozdzielchleb.pl/o-nas/ [dostęp 16.06.2021 r.].
  • poezja cybernetyczna – samookreślenie, dostępny w internecie: http://perfokarta.net/root/samookreslenie.html [dostęp 16.06.2021 r.].
  • Urszula Pawlicka, Neofuturyzm, czyli co ma Jasieński do iPada?, dostępny w internecie: https://rozdzielchleb.pl/neofuturyzm-czyli-co-ma-jasienski-do-ipada/ [dostęp 16.06.2021 r.].
  • MANIFEST NEOLINGWISTYCZNY V. 1.1 , dostępny w internecie: https://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_Neolingwistyczny [dostęp 16.06.2021 r.].
  • Andrzej Sosnowski, Zabawy wiosenne, [w:] tegoż, Awangarda jest rewolucyjna albo nie ma jej wcale, red. A. Sosnowski, J. Orska, Poznań 2019.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida