Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę. Tren jako gatunek literacki

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Łukasz Górnicki, Tren na śmierć żony.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Tren I.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2019.