Nie tylko rozprawka, czyli na czym polega argumentacyjność wypowiedzi

Autor: Małgorzata Kosińska-Pułka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kinga Białek, Czytanie tekstów argumentacyjnych, Kraków 2020, s. 45.
  • Źródło: Kinga Białek, Czytanie tekstu argumentacyjnego, Kraków 2020, s. 46.
  • Źródło: Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1982, s. 227–228.
  • Źródło: Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Argumentacja, [w:] tejże, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 145–146.
  • Źródło: Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną? Poradnik, oprac. W. Bobiński, A. Brożek, W. Kozak, Warszawa 2014, s. 4–5.
  • Źródło: Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną? Poradnik, oprac. W. Bobiński, A. Brożek, W. Kozak, Warszawa 2014, s. 23–24.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida