Niedemokratyczny charakter polskich rozwiązań polityczno‑ustrojowych z okresu Polski Ludowej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Jasiecki, Legitymizacja władzy i ograniczenia „słabej” merytokracji, dostępny w internecie: pte.pl [dostęp 18.09.2020 r.].
  • Źródło: Michał Siedziako, Tak się głosowało w PRL, 15.01.2019 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 18.09.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz Merta, Ekspresowa historia polskich konstytucji, dostępny w internecie: koss.ceo.org.pl [dostęp 18.09.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 18.09.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 18.09.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dn. 17 stycznia 1976 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 18.09.2020 r.].