Niedookreśloność czasu i przestrzeni w Sanatorium pod Klepsydrą w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1, Kraków 2010.
  • Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Kęty 2004.
  • Skaz, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.
  • Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej, [w:] Maria Kornatowska, Kompletny świat, „Film”, 1984, t. 52, red. T. Szczepański, Łódź 2016.
  • Sobolewski Tadeusz, Poeta z pokoju nr 45, [w:] Has Wojciech Jerzy, Sanatorium pod Klepsydrą, Warszawa 2011.
  • Marcin Maron, Między mitem a historią. Tajemnica filmowego języka Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha J. Hasa, dostępny w internecie: https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/miedzy-mitem-a-historia-tajemnica-filmowego-jezyka-sanatorium-pod-klepsydra-wojciecha-j-hasa/520.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida