Niepodległościowe podziemie i komunistyczny aparat przemocy

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Rozkaz dowódcy Okręgu Białostockiego NZW „Chrobry” Mieczysława Grygorcewicza wzywający żołnierzy do walki z sowieckim okupantem, [w:] Żeby Polska była polska. Antologia publicystyki konspiracyjnej podziemia narodowego 1939–1950, oprac. M.J. Chodakiewicz, W.J. Muszyński, Warszawa 2010, s. 597–598.
  • Źródło: , [w:] Roman Wapiński, Historia dla klasy IV liceum ogólnokształcącego oraz klasy III technikum, Warszawa 1974, s. 123–124.
  • Źródło: , [w:] Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Historia dla maturzysty. Wiek XX, Warszawa 2004, s. 148.
  • Źródło: Tajny rozkaz szefa MBP S. Radkiewicza z 4 grudnia 1945 r.
    Do Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego i placówek UB
    , [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1945–1956, t. 5, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003, s. 67–68.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida