Strona główna Niesforni tancerze. Polska scena polityczna w dwudziestoleciu międzywojennym
Powrót

Niesforni tancerze. Polska scena polityczna w dwudziestoleciu międzywojennym

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: tekst dostępny online: pl.wikipedia.org.
 • Cytat za: Jerzy Mazurek, Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2006, s. 335.
 • Źródło: Tomasz Nałęcz, Rządy Sejmu 1921–1926, Warszawa 1991, Dzieje Narodu i Państwa Polskiego.
 • Źródło: tekst dostępny online: polona.pl.
 • Źródło: Jan Dąbski, Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem. Listy, Szczecin 1981, s. 78.
 • Źródło: Piotr Zychowicz, oprac. polskatimes.pl.
 • Źródło: dostępny w internecie: mwb.com.pl.
 • Źródło: Artykuł VI, [w:] prawo.sejm.gov.pl.
 • Źródło: Wspomnienia gen. Lucjana Żeligowskiego, [w:] Niepodległość, t. 3, Londyn 1951, s. 164–165.
 • Źródło: Litewski prawnik, Michał Römer, [w:] Niepodległość, t. 3, Londyn 1951, s. 164–165.
 • Źródło: Tak zwrócił się Józef Piłsudski do gen. Lucjana Żeligowskiego:, [w:] www.polskieradio24.pl.
 • Źródło: Jan Dąbski, Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem. Listy, Szczecin 1981.
 • Cytat za: Andrzej Paczkowski, Prasa a kultura polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej: kampania wyborcza 1922 r., „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 17/4, 1978, s. 108.
 • Źródło: Deklaracja przedwyborcza Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem z 21 I 1928 r. w: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1998, s. 163–164.