„Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie”. Problem samotności i cierpienia w Wieży Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Zdzisław Kudelski, Między wyrzeczeniem a wieloznacznością (O „Wieży” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), w: Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, red. S. Wysłouch, R. K. Przybylski, Poznań 1991, s. 14.
  • Źródło: Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1989, s. 329: Opowiadanie.
  • Źródło: Włodzimierz Bolecki, Gustaw Herling-Grudziński, Rozmowy w Neapolu, Warszawa 2000, s. 99.
  • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Wieża, [w:] Opowiadania zebrane, Poznań 1991, s. 23.
  • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Wieża, [w:] Opowiadania zebrane, Poznań 1991, s. 11.