Norma prawna

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Stawrowski, Klaps to obowiązek rodziców, dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Źródło: Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny w internecie: orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 11.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida