Normy społeczne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dostępny w internecie: lexlege.pl [dostęp 27.11.2019 r.].
  • Źródło: Czcij twego ojca i twoją matkę – IV przykazanie Dekalogu, dostępny w internecie: uroczyskoporszewice.pl [dostęp 3.06.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida