O państwie opiekuńczym

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Tekst: Grzegorz Szymanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Paweł II, Laborem exercens, 1981.
  • Źródło: Pius XI, Quadragesimo Anno, 1931.
  • Źródło: Jan Gmurczyk, Zalety państwa dobrobytu, 2012 r., dostępny w internecie: instytutobywatelski.pl [dostęp 20.01.2021 r.].
  • Źródło: Stanisław Michalkiewicz, Wady państwa opiekuńczego, 17.02.2010 r., dostępny w internecie: michalkiewicz.pl [dostęp 20.01.2021 r.].