O trudnej sztuce porozumienia. Na wieży Babel Wisławy Szymborskiej

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wisława Szymborska, Na wieży Babel, [w:] tejże, Widok z ziarnkiem piasku, Poznań 1997, s. 28.
  • Źródło: Chantal St-Hilaire, Dyskusja bez kłótni, Warszawa 2015, s. 5.
  • Źródło: Wieża Babel, [w:] Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań - Warszawa 1991, s. 32.
  • Źródło: Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2014, s. 33.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida