Obraz Boga, świata i człowieka w  Hymnie  Jana Kochanowskiego

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło:  Cochanoviana II. Materiały do dziejów twórczości Jana Kochanowskiego z lat 1551-1625, oprac. M. Korolko, Wrocław 1986, s. 205.
  • Źródło: Jan Kochanowski,  Pieśń XXV
    (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?) 
    , [w:] Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezji renesansowej, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1984, s. 99–100.
  • Źródło: Wiktor Weintraub, Manifest renesansowy Kochanowskiego,  „Pamiętnik Literacki”  nr 3-4, 1959, s. 160.
  • Źródło: Juliusz Słowacki,  Hymn (Smutno mi Boże), [w:] Dzieła Juliusza Słowackiego, t. 3, Lwów 1894, s. 12–13.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida