Obraz Polaków w wybranych satyrach Ignacego Krasickiego

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Józef Tomasz Pokrzywniak, Wstęp. O bezimienności satyrycznej krytyki, [w:] Ignacy Krasicki, Satyry i Listy, Wrocław 1988.
 • Krasicki Ignacy, Żona modna, [w:] , oprac. Z. Goliński, Wrocław 1999.
 • Krasicki Ignacy, Żona modna, [w:] Ignacy Krasicki, Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1999.
 • Krasicki Ignacy, Złość ukryta i jawna, [w:] Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1999.
 • Krasicki Ignacy, Oszczędność , [w:] Satyry i listy, Wrocław 1999.
 • Krasicki Ignacy, Przestroga młodemu, [w:] Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1999.
 • Krasicki Ignacy, Życie dworskie, [w:] Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1999.
 • Krasicki Ignacy, Gracz, [w:] Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1999.
 • Krasicki Ignacy, Pochwała wieku, [w:] Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1999.
 • Krasicki Ignacy, Marnotrawstwo, [w:] Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1999.
 • Ignacy Krasicki, Pijaństwo, [w:] Satyry i listy, Wrocław 1988.
 • Ignacy Krasicki, Palinodia, [w:] Satyry i listy, Wrocław 1988.
 • Ignacy Krasicki, Świat zepsuty, [w:] Satyry i listy, Wrocław 1988.
 • Józef Tomasz Pokrzywniak, Wstęp, [w:] Ignacy Krasicki, Satyry i Listy, Wrocław 1988.
 • Ignacy Krasicki, Żona modna.
 • Satyra, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida