Obraz Rosji w Martwych duszach Nikołaja Gogola

Tekst: Leszek Pułka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Kraków 1998.
 • Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Kraków 1998.
 • Katarzyna Mazur-Lejman, Dymkowe pantalony i wąsy na czole, czyli o grotesce w sposobie opisu pozazdarzeniowych elementów narracji w „Martwych duszach” Mikołaja Gogola, [w:] Tekstualia, t. 2 (29), 2012.
 • Katarzyna Mazur-Lejman, Dymkowe pantalony i wąsy na czole, czyli o grotesce w sposobie opisu pozazdarzeniowych elementów narracji w „Martwych duszach” Mikołaja Gogola, [w:] Tekstualia, t. 2 (29, 2012.
 • Rosja Czechowa i Ukraina Gogola , dostępny w internecie: https://www.polskieradio.pl/8/195/Artykul/481292,Rosja-Czechowa-i-Ukraina-Gogola.
 • Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Kraków 1998.
 • Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Kraków 1998.
 • Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Kraków 1998.
 • Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Kraków 1998.
 • Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Kraków 1998.
 • Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Kraków 1998.
 • Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Kraków 1998.