Obraz społeczeństwa pozytywistycznego

Tekst: Leszek Pułka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Eliza Orzeszkowa, Pamiętnik, Warszawa 1966, s. 56. Cytat za: E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa.
  • Źródło: Michaił Bachtin, Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982, s. 357.
  • Źródło: Eliza Orzeszkowa, O powieściach T. T. Jeża z rzutem na powieść w ogóle, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, red. J. Kulczycka - Saloni, 1985, s. 313.
  • Źródło: Leszek Szaruga, „Faraon” jako powieść o państwie, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, t. 5 (23), 1975, s. 96.
  • Źródło: Tadeusz Bujnicki, Połanieccy z rodzinami w tle, „Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature” 2006, nr 61/1, s. 8.
  • Źródło: Józef Bachórz, Wstęp, [w:] Bolesław Prus, Lalka, t. 1, Wrocław 1998, s. XIX.
  • Źródło: Józef Bachórz, Wstęp, [w:] Bolesław Prus, Lalka, t. 1, Wrocław 1998, s. XXI.
  • Źródło: Leszek Pułka, Utracona prywatność. U progu XX-wiecznej ekspansji mediów. Studia antropologiczne, Warszawa 2010, s. 54.
  • Źródło: Leszek Pułka, Utracona prywatność. U progu XX-wiecznej ekspansji mediów. Studia antropologiczne, Wrocław 2010, s. 48.