Obywatelskie nieposłuszeństwo

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: John Rawls, Warszawa. Cytat za: Jacek Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 393.
  • Źródło: Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo! Z Maciejem Michałem Wereszczyńskim rozmawia Tomasz Sawczuk, „Kultura Liberalna” 28.01.2020 r., nr 557, dostępny w internecie: kulturaliberalna.pl [dostęp 19.03.2021 r.].
  • Źródło: Udział w strajkach obywatelskich i inne przykłady pokojowego obywatelskiego nieposłuszeństwa – odpowiadamy na pytania obywatelek i obywateli, 28.10.2020 r., dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 19.03.2021 r.].
  • Źródło: Michał Kaczmarczyk, Nieposłuszeństwo obywatelskie a demokracja, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1 (208), s. 30.
  • Źródło: Arystoteles, Polityka, Warszawa 1984, s. 1253.
  • Źródło: Jacek Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 369.
  • Źródło: Mahatma Gandhi. Cytat za: Jacek Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 394.
  • Źródło: Abe Fortas, Warszawa. Cytat za: Jacek Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 394.