Od kryzysu do rozkwitu. Przemiany gospodarczo‑społeczne w Europie w XI–XIII w.

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Ze statutów cechów wrocławskich w XIII w., w: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, oprac. R. Heck, nr 8, Miasta i mieszczaństwo średniowiecza (do schyłku XV w.), Warszawa 1959.
  • Źródło: Encyklopedia „Odkrycia młodych”. Średniowieczne miasta, t. 41, Warszawa 1992, s. 644–645.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida