Od polityki odprężenia do gwiezdnych wojen. Nowy kurs w polityce USA i państw zachodnich wobec bloku wschodniego do 1985 roku

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: , [w:] kwartalnik „Polska Zbrojna. Historia” numer okazyjny, 27 grudnia 2018, red. Anna Putkiewicz.
  • Źródło: oprac. Wielkopolska biblioteka dostępne online na wbc.poznan.pl, Poznań, s. 43.
  • Źródło: “Kurier Poznański”, 28 grudnia 1918, nr 297.
  • Źródło: Fragment przemówienia Ignacego Paderewskiego, 26 grudnia 1918.
  • Źródło: Wspomnienia z powstania wielkopolskiego, oprac. J. Karwat, Poznań 2007, s. 42–43.
  • Źródło: Dziennik Poznański, w: Wspomnienia z powstania wielkopolskiego, wybór i oprac. J. Karwat, Poznań 2007.
  • Źródło: Józef Dowbor-Muśnicki, Moje wspomnienia, Poznań 2013, s. 289–291.
  • Źródło: Wspomnienia z powstania wielkopolskiego, oprac. J. Karwat, Poznań 2007, s. 41–42.
  • Cytat za: artykuł Nixon i Gierek – pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta, Piotr Długołęcki, „Polityka”, 22.05.2012.