Odnowienie nadziei. Inicjatywy polityczne i militarne Polaków w czasie I wojny światowej

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: J. Piłsudski, Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa 1989.
 • Źródło: Pierwsza kadrowa [tekst piosenki], tekst dostępny online: bibliotekapiosenki.pl.
 • Źródło: Ta, co nie zginęła, Edward Słoński, tekst dostępny online: bibliotekapiosenki.pl.
 • Źródło: Odezwa do Polaków Naczelnego Dowództwa niemieckich i austro-węgierskich armii wschodnich z początku sierpnia 1914 r. , [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, PWN, Warszawa 1998, s. 61.
 • Źródło: Odezwa Mikołaja Mikołajewicza, naczelnego wodza wojsk rosyjskich, 14 VIII 1914 r. , [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, PWN, Warszawa 1998, s. 62.
 • Cytat za: Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, red. H. Janowska, T. Jędruszczak, Warszawa 1981.
 • Źródło: Andrzej Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 573.
 • Źródło: O. Figes, Szepty (...), Warszawa 2007, s. 68–69.
 • Źródło: Fragmenty rezolucji ogłoszonej przez marynarzy z Kronsztadu 1 marca 1921 r., na podstawie: dostępny online en.m.wikipedia.org/wiki/Kronstadt_rebellion, tłum. K. Stojek-Sawicka.
 • Źródło: Peter Oxley, Russia 1885–1991: From Tsars to Commissars, tłum. K. Stojek-Sawicka, Oxford University Press, 2001, s. 158–159.
 • Źródło: Peter Oxley, Russia 1855–1991: From Tsars to Commissars, tłum. K. Stojek-Sawicka, Oxford University Press, 2001, s. 158–159.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida