Odzwierciedlenie buntu bohatera lirycznego wobec ideałów filozoficznych i religijnych renesansu - Tren XI Jana Kochanowskiego

Tekst: zespół redakcyjny

Opracowanie gry edukacyjnej: Małgorzata Kosińska-Pułka 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Bibliografia:

  • Źródło: Tren XI, [w:] Jan Kochanowski, Treny, Wrocław 2019, s. 51.
  • Źródło: Wacław Borowy, Kamienne rękawiczki, [w:] Antologia polskiego eseju literackiego w opracowaniu szkolnym, oprac. Krystyna Heska – Kwaśniewicz, Bogdan Zeler, wybór Małgorzata Krakowiak, Katowice 1998, s. 42–53.
  • Źródło: Janusz Pelc, Renesansowa koncepcja człowieka w „Trenach” Jana Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 59/3.
  • Źródło: Janusz Pelc, Renesansowa koncepcja człowieka w "Trenach" Jana Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 59/3, s. 71–73.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida