Ofensywa niemiecka i upadek Francji

Szkoła ponadpodstawowa
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Wiktor Kornatowski, Kryzys bankowy w Polsce 1793 roku. Upadłość Teppera, Szulca, Kabryta, Prota Potockiego, Łyszkiewicza i Heyzlera, Warszawa 1937, s. 29–35.
 • Źródło: Fragment spisu treści B, [w:] Jerzy Łojek, Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja, Lublin 1986, s. 557–558.
 • Źródło: Hugo Kołłątaj i in., O ustanowieniu i upadku konstytucji 3-go maja 1791 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru , t. 45, oprac. A.M. Skałkowski, Kraków 1923, s. 21.
 • Źródło: Instrukcje pozostawione przez Sieversa, posła rosyjskiego, gen. Igelströmowi przy wyjeździe z Warszawy 19 marca 1793 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru, t. 45, oprac. A.M. Skałkowski, Kraków 1923, s. 19.
 • Źródło: Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001, s. 74.
 • Źródło: Katarzyna II do Stanisława Augusta, Carskie Sioło, 2 [13] VII 1792, [w:] Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764-1796), oprac. Z. Zielińska, tłum. K. Zaleska, Kraków 2015, s. 515.
 • Źródło: Fragment spisu treści A, [w:] Robert Howard Lord, Drugi rozbiór Polski, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1984, s. 406–408.
 • Źródło: Sievers do carowej z Grodna 25 marca 1793 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru, t. 45, oprac. A.M. Skałkowski, Kraków 1923, s. 19.
 • Źródło: Zofia Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986.
 • Źródło: Zofia Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986.
 • Cytat za: Artykuł [...] historia największej ewakuacji podczas II wojny światowej, 2020, focus.pl.
 • Źródło: Traktat rozbiorowy pomiędzy Rzecząpospolitą a Królestwem Prus z 25 września 1793 r., tekst dostępny online: Wikiźródła.org.
 • Źródło: Traktat rozbiorowy pomiędzy Rzecząpospolitą a Imperium Rosyjskim z 18 września 1793 r., tekst dostępny online: Wikiźródła.org.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida