Ogólna charakterystyka ptaków

Tekst: Aleksandra Zarzycka, Ilona Biłek-Landowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

E-materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN.