Określanie dziedziny funkcji na podstawie jej wykresu