Opowieść o idealnym państwie. Utopia Thomasa More’a

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Nowacki Bartosz, Magia utopii, [w:] Polityka. Niezbędnik inteligenta, t. 10, 2016.
  • Kwiatek Andrzej, Worwąg Michał, Podróż po historii filozofii. Od Augustyna do Kanta, Warszawa 1998.
  • More Thomas, Utopia, tłum. Kazimierz Abgarowicz, Warszawa 1967.
  • More Thomas, Utopia, tłum. Kazimierz Abgarowicz, Warszawa 1967.
  • Szymborska Wisława, Utopia , [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2004.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida