Organizacja czasu wolnego w gospodarstwie agroturystycznym

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
Udostępnij

E‑ZASÓB Organizacja czasu wolnego w gospodarstwie agroturystycznym

Dla kwalifikacji HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich wyodrębnionej w zawodzie Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205

Katarzyna Durczyńska