Osiągnięcia cywilizacji islamu. Kultura arabska

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Cytat za: Materiały źródłowe do historii powszechnej epoki feudalnej. Historia powszechna XIV-XV w., oprac. M. Małowist, Warszawa 1954, s. 302-303.
  • Źródło: Tadeusz Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1974, s. 79.
  • Źródło: Al Dżahiz, O handlu w Bagdadzie w IX w., [w:] cyt. za: Historia. Podręcznik, cz. 1, oprac. J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Warszawa 2019, s. 253.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida