Osiągnięcia w dziedzinie kultury, oświaty, nauki i sportu - podsumowanie

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Opis filmu „Noce i dnie” (reż. Jerzy Antczak, 1975), dostępny w internecie: filmweb.pl.
  • Źródło: Piotr Kędzia, Sport w Polsce międzywojennej, Łódź 2020, s. 257.
  • Źródło: , [w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 262–263.
  • Źródło: Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, Wrocław 1987, s. 86–244.
  • Źródło: Tacyt, Roczniki, tłum. S. Hammer, Warszawa 2004, s. 357.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida