Oświecenie: wykraczanie poza horyzont oświecenia

Tekst: Jacek Migasiński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Friedrich Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka. O pięknie jako pogodzeniu "popędu zmysłowego" (zmysłu realności) z "popędem formy" (ideałem rozumu), t. list XV, tłum. J. Prokopiuk.
  • Źródło: Johann Gottfried Herder , Jeszcze jedna filozofia historii… .O uprawianiu filozofii historii, t. w: Filozofia niemieckiego Oświecenia, tłum. B. Surowska.
  • Źródło: Giambattista Vico, Nauka nowa. O konieczności dziejowej wyłaniającej się z partykularnych ludzkich działań, tłum. J. Jakubowicz.
  • Źródło: Giambattista Vico , Nauka nowa. O mądrości poetyckiej, tłum. J. Jakubowicz.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida