Otwarcie na świat. II sobór watykański i teologia wyzwolenia

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: tekst dostępny online: en.wikipedia.org, tłum. autorka: K. Stojek-Sawicka.
  • Źródło: Pierre Gaxotte, Rewolucja francuska, tłum. J. Furuhielm, E. Kuczkowska, A. Zawilski, Gdańsk 2001, s. 422–450.
  • Źródło: Jean-François Fayard, 100 dni Robespierre’a, tłum. B. Spieralska, Warszawa 2006, s. 156.
  • Źródło: Przynależność stanowa skazanych w okresie Terroru, [w:] Jean-François Fayard, 100 dni Robespierre’a, tłum. B. Spieralska, Warszawa 2006, s. 155.
  • Źródło: Przemówienie Robespierre’a 8 thermidora (26 VII 1794 r.), [w:] Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, t. 1, red. B. Krauze, Warszawa 1951, s. 317–318.
  • Źródło: Litania z II roku Republiki (1793), [w:] Monika Milewska, Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne, Gdańsk 2018, s. 8.
  • Źródło: Ustawa z 22 prairiala (10 czerwca 1794), [w:] Jean-François Fayard, 100 dni Robespierre’a, tłum. B. Spieralska, Warszawa 2006, s. 167–168.
  • Źródło: Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2012.
  • Źródło: Jan Baszkiewicz, Maksymilian Robespierre, Wrocław 1976, s. 290–291.
  • Źródło: Jan XXIII o przestrzeganiu prawa, w: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1998, s. 348.