Panie! czymże ja jestem przed Twoim obliczem? – mistyczna tajemnica cierpienia w Widzeniu Księdza Piotra

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady. Poema, Kraków 2015, s. 134.
  • Źródło: Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie (fragmenty).
  • Źródło: Ryszard Przybylski, Alina Witkowska, Romantyzm (fragmenty), Warszawa 2002, s. 283–284.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady. Poema, Kraków 2015, s. 138–140.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady. Poema, Kraków 2015, s. 116–120.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, [w:] tegoż, Poematy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1952, s. 85–86.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady. Poema, Kraków 2015, s. 140.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida