Pax Romana. Rzymska Europa

Autor:Wacław Suski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Bogusław Lenard, Warszawa 1998, s. 254.
  • Źródło: 14. Cytat za: Ryszard Marek Groński, Satyra czasów okupacji, „Polityka”.
  • Źródło: Donos do gestapo w Warszawie (zachowano interpunkcję, ortografię i stylistykę oryginału), Do Zarządu policji Niemieckiej Gestapo Warszawa ul. Al. Szucha 25, [w:] R. Szuchta, P. Trojański, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006, s. 233.
  • Źródło: Głos wygnańców Polaków – fragmenty pieśni powstałej wśród zesłańców z 1940 r., [w:] Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, red. G. Hryciuk, W. Sienkiewicz, Warszawa 2008, s. 47.
  • Źródło: Eliusz Arystydes, Pochwała Rzymu, [w:] Marek Węcowski, Starożytność klasyczna. Ćwiczenia źródłowe z historii dla szkół średnich, Warszawa 1999, s. 127–128.
  • Źródło: Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, tekst dostępny online: biblioteka.kijowski.pl.
  • Źródło: Fragment listu namiestnika Bitynii Gajusza Pliniusza do cesarza Trajana, [w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 290.