Piękno i harmonia świata w polskiej poezji renesansowej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 2005, s. 141–147.
 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, s. 149–150.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, Wrocław 1982.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń XXV. Czego chcesz od nas, Panie, [w:] Jan Kochanowski, Pieśni, Kraków 2006.
 • Źródło: Jerzy Ziomek, Literatura Odrodzenia, 1987, s. 176.
 • Źródło: Jerzy Ziomek, Literatura Odrodzenia, 1987, s. 148–149.
 • Źródło: Janusz Pelc, Twórcy epoki renesansu o przestrzeni i o czasie, „Prace Polonistyczne ”, nr 41, s. 87–95.
 • Źródło: Juliusz Kleiner, O trwałych i nietrwałych wartościach renesansu, „Prace Polonistyczne”, nr 23, s. 3–25.
 • Źródło: Janusz Pelc, Twórcy epoki renesansu o przestrzeni i o czasie, „Prace Polonistyczne” 1985, nr 41, s. 90–92.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Na lipę, [w:] Jan Kochanowski, Dzieła polskie, t. 1, Warszawa 1976.
 • Źródło: Psalm 29, [w:] Psałterz Dawidów , tłum. Jan Kochanowski.
 • Źródło: Jan Twardowski, Który, [w:] tegoż, Znaki ufności, 1970.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń XXV (Hymn), [w:] tegoż, Księgi wtóre.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Czas skończyć z takimi, [w:] tegoż, Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu, 1980.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce.