Piękno i harmonia świata w polskiej poezji renesansowej

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

 • Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, 2005.
 • Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć.
 • Kochanowski Jan, Psałterz Dawidów, Wrocław 1982.
 • Kochanowski Jan, Pieśń XXV. Czego chcesz od nas, Panie, [w:] tegoż, Pieśni, Kraków 2006.
 • Ziomek Jerzy, Literatura Odrodzenia, 1987.
 • Pelc Janusz, „Prace Polonistyczne ”, nr 41.
 • Kleiner Juliusz, „Prace Polonistyczne”, nr 23.
 • Pelc Janusz, „Prace Polonistyczne” 1985, nr 41.
 • Kochanowski Jan, Na lipę, [w:] tegoż, Dzieła polskie, t. 1, Warszawa 1976.
 • Psalm 29, [w:] Psałterz Dawidów , tłum. Jan Kochanowski.
 • Twardowski Jan, Który, [w:] tegoż, Znaki ufności, 1970.
 • Kochanowski Jan, Pieśń XXV (Hymn), [w:] tegoż, Księgi wtóre.
 • Barańczak Stanisław, Czas skończyć z takimi, [w:] tegoż, Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu, 1980.
 • Kochanowski Jan, Pieśń świętojańska o Sobótce.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida