Piękno i harmonia życia. Dziedzictwo antyku w polskiej poezji renesansowej

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

 • Źródło: Jan Kochanowski, Foricoenia, sive Epigrammatum libellus, [w:] Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1960.
 • Źródło: Jerzy Ziomek, Renesans, Warszawa 1996, s. 89.
 • Źródło: Jerzy Ziomek, Renesans, Warszawa 1996, s. 27.
 • Źródło: Jerzy Ziomek, Renesans, Warszawa 1996, s. 301–303.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Tren I, [w:] Jan Kochanowski, Treny.
 • Źródło: Jerzy Ziomek, Renesans, Warszawa 1996, s. 338.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń XX.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń XIV.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń IX.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń III.
 • Źródło: Jan Kochanowski, O żywocie ludzkim.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Do Hanny.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida