Piękno i harmonia życia. Dziedzictwo antyku w polskiej poezji renesansowej

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Jan Kochanowski, Foricoenia, sive Epigrammatum libellus, [w:] Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1960.
  • Ziomek Jerzy, Renesans, Warszawa 1996.
  • Kochanowski Jan, Tren I, [w:] tegoż, Treny.
  • Kochanowski Jan, Pieśń XX.
  • Kochanowski Jan, Pieśń XIV.
  • Kochanowski Jan, Pieśń IX.
  • Kochanowski Jan, Pieśń III.
  • Kochanowski Jan, O żywocie ludzkim.
  • Kochanowski Jan, Do Hanny.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida