Pisarz ze słońcem w herbie – o Kornelu Makuszyńskim

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Makuszyński Kornel, Jak ja to widzę (fragment), [w:] Felietony teatralne z lat 1920-1928, t. 3, oprac. M. Kozłowska, Gorzów Wielkopolski 2010.
  • Makuszyński Kornel, Kobieta zbyt oczerniona (fragment), [w:] Kartki z kalendarza, Warszawa 1976.
  • Urbanek Mariusz, Makuszyński. O jednym takim, któremu ukradziono słońce, Wołowiec 2017.
  • Agnieszka Drążek, „Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 1998, nr 7.
  • Kornel Makuszyński, Panna z mokrą głową, Warszawa 2003.
  • Cytat za: cyt. za Stanisław Stochel, Ksiąg jestem niesyty, Kraków 1986, s. 69.
  • Cytat za: cyt. za Stanisław Stochel, Ksiąg jestem niesyty, Kraków 1986, s. 70.
  • Urbanek Mariusz, Makuszyński. O jednym takim, któremu ukradziono słońce, Wołowiec 2017.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida