Plebejusze w walce o prawa i władzę

Autor: Tytus Izdebski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Cytat za: Artykuł Hoplici - fakty i mity, Serwis Polityka.pl, [dostęp: 31.08.2019].
  • Źródło: , [w:] Zygmunt Kubiak, Dzieje Greków i Rzymian, Kraków 2014, s. 247.
  • Źródło: Géza Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1992, s. 78.
  • Źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wrocław 1971, s. 42.
  • Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 3, Warszawa 1961, s. 43–44.