Pluralizm modeli relacji Kościoła i państwa. Państwa wyznaniowe

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Piotr Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, 2014 r., dostępny w internecie: researchgate.net [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Paweł Borecki, Znamiona państwa wyznaniowego. Uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu, „Studia Prawa Publicznego” 2017 r., dostępny w internecie: researchgate.net [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Konstytucja Republiki Islandii, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2021 r.].