Strona główna Początki najstarszych cywilizacji
Powrót

Początki najstarszych cywilizacji

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Marek Junianus Jusintus, [w:] tegoż, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa (ks. II, rozdz. 1), tłum. I. Lewandowski.
  • Źródło: Fragment „Dziejów” starożytnego greckiego historyka Herodota, [w:] Historia w źródłach nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze I, Toruń 2004, s. 21.
  • Źródło: Fragment pieśni XVI autorstwa Konfucjusza, [w:] Historia w źródłach nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze I, Toruń 2004, s. 18.
  • Źródło: Fragment „Dziejów” autorstwa starożytnego historyka Herodota, [w:] Historia w źródłach nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze I, Toruń 2004, s. 27–28.
  • Źródło: Fragment „Geografii” autorstwa Strabona, starożytnego greckiego geografa i historyka, [w:] Historia w źródłach nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze I, Toruń 2004, s. 10–11.