Początki potęgi i powstanie imperium Karolingów

Autor: Michał Baranowski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jerzy Hauziński, Kraje i kultury śródziemnomorskie, Poznań 2000, s. 109–110.
  • Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 4, Wczesne średniowiecze, oprac. J. Włodarczyk, Warszawa 1960, s. 7.
  • Annales Regni Francorum (Roczniki królestwa Franków), tłum. M.J. Baranowski, tekst oryginału dostępny online: thelatinlibrary.com.
  • Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia Longobardów, tłum. I. Lewandowski, Warszawa 1995, s. 322–323.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida