Początki renesansu i humanizmu w Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor:Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Longin Pastusiak, Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Kościuszko, Pułaski i inni, Warszawa 2005, s. 121–122.
  • Źródło: Jarosław Delida, Kontakty Polaków z Indianami Stanów Zjednoczonych w okresie od amerykańskiej wojny o niepodległość do wojny secesyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” nr 22 (2009), s. 80–82.
  • Źródło: Uczestnik bitwy pod Eustaw Springs (1781) Karol Falkenstein o postawie Tadeusza Kościuszki, [w:] Karol Falkenstein, Tadeusz Kościuszko, czyli dokładny rys jego życia, Wrocław 1827, s. 24–25.
  • Źródło: Naoczny świadek bitwy nad Brandywine (1777) Paweł Bentalou o zasługach Kazimierza Pułaskiego, [w:] Mieczysław Haiman, Z przeszłości polskiej w Ameryce: szkice historyczne, Buffalo 1927, s. 41.
  • Źródło: Jerzy Topolski, Polska w czasach nowożytnych (1501–1795), Poznań 1999, s. 123.
  • Źródło: Andrzej Wyczański, Dogonić Europę, Kraków 1987, s. 41–42.
  • Źródło: Jerzy Liban z Legnicy, Mowa o pochwale filozofii (1539), [w:] Materiały źródłowe do historii kultury. Odrodzenie, oprac. M. Demska-Trębaczowa, Warszawa 1981, s. 162.
  • Źródło: Rady Piotra Illicino ze Sieny w kwestii reformy szkolnictwa polskiego, [w:] Teksty źródłowe do dziejów wychowania. Odrodzenie, t. 3, oprac. S. Możdżeń, Kielce 1993, s. 49–50.
  • Źródło: Jerzy Ziomek, Historia literatury polskiej. Renesans, Warszawa 1980, s. 56.